เสถียรธรรมสถาน-เพลงแผ่เมตตา.mp4

flyfreedom4u2 05:59 1026822 1927
Show more
มาปฎิบัติธรรมที่นี้ ท่านแม่ชีมีเมตตาทุกท่านครับ

Related Videos

Footer Image