การทำนาข้าว โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย

theerawattv 06:05 48577 62
Show more
การทำนาข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีเกษตร การทำนาข้าว วิธีทำนาโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะต้นไม้ไม่ได้โตเพราะปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยหมักชีวภาพ,เทคนิคการให้ปุ๋ยต้นข้าว เพราะดินมีต้นทุน เกษตรอินทรีย์
Ads

Related Videos

Footer Image