การทำนาข้าว โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย

theerawattv 06:05 45299 52
Show more
การทำนาข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีเกษตร การทำนาข้าว วิธีทำนาโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะต้นไม้ไม่ได้โตเพราะปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยหมักชีวภาพ,เทคนิคการให้ปุ๋ยต้นข้าว เพราะดินมีต้นทุน เกษตรอินทรีย์

Related Videos

割稻機 割稻機
00:38 556313
Footer Image