อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

sanchaisan 04:11 49063 351
Show more
เกิดบนแผ่นดิน ที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธา ภูมิพลพระราชา เทิดฟ้าพระราชินี พระองค์ท่านทรงงาน หนักและเหนื่อยอย่างนี้ เราคนไทยซาบซึ้งดี ท่านทรงมีเมตตาเพียงใด จากคนหนึ่งคน คนเล็กๆ ที่ไม่สำคัญ มีเพียงใจสำนึกมั่น ปลูกฝังความเป็นคนไทย รักชาติ รักแดนดิน ศาสน์ กษัตริย์ เทิดทูนไว้ ปณิธานในหัวใจ ปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยี * จะอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี หนึ่งชีวิตนี้ ขอยอมพลีไม่เสียดาย ใจที่จงรัก จะยืนหยัดอย่างท้าทาย ใครจ้องจะทำลาย เราไม่ยอม เกิดมาอย่างไทย อยู่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรี มันจะจนหรือมั่งมี แผ่นดินหนีเท่าเทียมความเป็นไทย เลือดเคยไหลร่วงริน ทาแผ่นดินเอาไว้ ป่าวประกาศให้ก้องไกล ว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวิ ซ้ำ * จะนั่งลงเพื่อก้มกราบ ฝ่าพระบาทจงทรงพระเจริญ ซ้ำ * 2 ครั้ง * จะอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี หนึ่งชีวิตนี้ ขอยอมพลีไม่เสียดาย ใจที่จงรัก จะยืนหยัดอย่างท้าทาย ใครจ้องจะทำลาย เราพร้อมจะยอมตาย ใครจ้องจะทำลาย เราไม่ยอม ซ้ำ * 2 ครั้ง
Ads

Related Videos

Footer Image