ความรักเหมือนยาขม - สายันห์ สัญญา

thaitel 04:28 380867 681
Show more
"ท่านที่รักและเคารพ และบรรดาเพื่อนนักเพลงทั้งหลายอันเป็นที่รักยิ่งของสายันห์ทุกท่านครับ คือผมใคร่ขอฝากผลงานเพลงชุดใหม่ ไว้ัในอุปการะของท่านด้วย ถ้ายังรักสายันห์ สัญญา กรุณาอย่าลืมผลงานเพลงชุดนี้นะครับท่าน ชุดความรักเหมือนยาขม"

Related Videos

Footer Image